Lenen met registratie

Heb je een registratie opgelopen bij de Nationale Bank en kun je niet lenen? Er zijn mogelijkheden voor lenen met registratie dankzij online krediet!

Lenen met registratie

Een registratie op de zwarte lijst van de Nationale Bank kan iedereen overkomen. Je loopt deze registratie namelijk al op wanneer je eenmalig een rekening twee maanden niet betaald. Het bedrijf in kwestie kan er namelijk voor kiezen hier een melding van te maken. Dit betekent dat jij vanaf dat moment bij de Nationale Bank staat als onkredietwaardig. Veel leningaanbieders hanteren een verplichte zwarte lijst controle bij de Nationale Bank en zullen in dit geval geen lening verstrekken. Dit is voor veel mensen nadelig, zeker aangezien het oplopen van een zwarte lijst registratie zo vlug gebeurt. Gelukkig zijn er tegenwoordig nieuwe mogelijkheden om toch te lenen ondanks een zwarte lijst registratie.

Hoe werkt lenen met registratie?

Lenen ondanks een zwarte lijst registratie klinkt in de eerste instantie onveilig. Echter is het doen van een zwarte lijst controle door een lening aanbieder niet verplicht. De lening aanbieder kan zelf kiezen of hij deze controle uitvoert. De reden dat leningaanbieders deze controle uitvoeren is omdat ze bang zijn voor wanbetaling. Voor de kredietafnemer zitten er geen nadelen verbonden aan het achterwege blijven van een zwarte lijst controle. Wel is het belangrijk dat je voor jezelf bepaalt of een bepaalde lening haalbaar is. Indien je immers niet aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen, kunnen er boetes komen en dan kunnen de kosten wel hoog oplopen. Zolang je dit goed in de gaten houdt, brengt het uitblijven van een zwarte lijst controle geen extra risico’s met zich mee. Bovendien kiezen steeds meer leningaanbieders ervoor deze controles achterwege te laten, aangezien de controles veel tijd kosten en niet in alle gevallen het juiste resultaat opleveren.

Waar vind ik de mogelijkheid tot lenen met registratie?

Er zijn dus daadwerkelijk leningaanbieders die een zwarte lijst toetsing achterwege laten. De meest waarschijnlijke plek om deze leningen te vinden is op internet. Online zijn er steeds meer leningaanbieders actief die het doel hebben om leningen zo toegankelijk mogelijk te maken. Daartoe hanteren zij veel minder voorwaarden dan reguliere kredietverstrekkers en blijft een zwarte lijst toetsing dus achterwege. Wel zul jij er ook bij deze aanbieders altijd rekening mee moeten houden dat je minstens 21 jaar of ouder moet zijn om deze leningen af te kunnen sluiten en dat jij over minimale inkomsten moet beschikken. Voor de overige zaken hoeven niet altijd aanvullende voorwaarden te zijn. Lees dus altijd goed door wat je kunt verwachten van een aanbieder en sluit dan de lening af die het meest geschikt is voor jouw persoonlijke situatie.

Klein bedrag lenen met registratie

Omdat veel online lening aanbieders minder voorwaarden hanteren, hebben zij vaak andere maatregelen getroffen om de veiligheid in het oog te houden. Daarom is het vaak enkel mogelijk om een klein bedrag te lenen. Onder een klein bedrag wordt daarbij een lening van ongeveer 50 tot ongeveer 1000 euro verstaan, verschillend per leningaanbieder. De ervaring leert dat in de meeste gevallen een klein bedrag voldoet. Of dat nu 600 euro, 200 euro of 75 euro is. Je kunt in ieder geval helemaal zelf bepalen hoeveel je leent en waarvoor met deze toegankelijke online leningen. Geldproblemen zijn vanaf nu dus verleden tijd!